Hantering av dina personuppgifter

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter.

The Skin Agent är ett varumärke tillhörande The Skin Agent Sweden AB (559083-4890). The Skin Agent Sweden AB utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU’s integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvar

The Skin Agent Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du handlar produkter i vår webbshop.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via telefon 08-517 01 900 eller e-posten hello@theskinagent.com

Insamling av personuppgifter

Uppgifter som samlas in i samband handel i vår webbshop

När köper produkter i vår webbshop samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post).

Vid köp i webbshoppen förekommer det att en person önskar en alternativ leveransadress. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har den mottagande partens samtycke för att lämna ut uppgifterna.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som till exempel ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig. Informationen använder vi för personifiering i vår kommunikation via sociala medier.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter

Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal, det vill säga leverera de produkter du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med köp i webbshop

När du handlar i webbshoppen används dina uppgifter för att kunna leverera de produkter du beställer. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att produkterna ska kunna levereras (leverantör av betallösning, lagerhantering och fraktbolag). Vi använder även uppgifterna för bokföring.

Hur länge sparas personuppgifterna

Vi sparar uppgifterna vi samlar in i vår webbshop. Personuppgifterna sparas i två år om du inte samtyckt till att vi sparar dina uppgifter längre. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på hello@theskinagent.com så får du ett registerutdrag.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från den 25 maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.